Bewegen en Denken

Aanmelding Kijkdag 12 mei 2017.

 

Waarom een onderzoek met schaakstukken?
Er wordt onderzocht hoe de strategische bewegingen van schaakstukken (Toren, Loper, Paard en Dame) uit het bekende schaakspel, te koppelen zijn aan getallen, letters en woorden.

Er is gekozen voor schaakstukken omdat deze met elkaar voldoende bewegingsvariatie opleveren om het leerproces goed te ondersteunen. De combinatie van bewegen en denken blijkt erg goed te zijn voor de ontwikkeling van kinderen (en volwassenen!)
De kinderen oefenen op spelborden in de klas, maar ook in het speellokaal en buiten op grote schaakvelden. Op de schaakvelden worden de letters of getallen geplaatst. Met behulp van de beweging van het schaakstuk, wordt de samenhang gevonden met de reken- of taaluitdaging.

Verband tussen leerproces en zelfvertrouwen
Kenmerkend is de aandacht voor het leerproces en de leerstrategie van elk kind. We spreken uitsluitend van probleempjes/puzzels die je kunt oplossen. Dat kan vaak op meerdere manieren, via verschillende routes, passend bij het kind. Elke stap die een kind in het oplossen zet is een stap vooruit. Een goede stap. De kinderen ervaren dat ze iets kunnen. Het werkt positief op hun zelfvertrouwen.

Het belang van de executieve functies
Doel van het werken met schaakstukken is het executief functioneren van het kind te verbeteren. Executieve functies zijn denkprocessen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Voorbeelden van die functies zijn: kunnen concentreren, beslissing nemen, inleven in een ander, een plan maken, ……  Het is bekend dat beter ontwikkelde executieve functies samengaan met hogere schoolprestaties. Wij veronderstellen dat de combinatie van denken en bewegen met behulp van de “schaakpuzzels” een zeer positief effect zal hebben op deze executieve functies.

“Europa om de hoek” kijkdag op de Mandebrink
Het Samenwerkingsverband Noord Nederland(SNN) heeft, door toewijzing van een Europese subsidie, deze pilot mede mogelijk gemaakt. De pilot op de Mandebrink is gekozen als boegbeeld voor de innovatieve projecten in Friesland. Onder de naam “Europa om de hoek” worden kijkdagen georganiseerd. Schoolbesturen, gemeenteraad, media en uiteraard ouders, buren en vrienden zijn van harte uitgenodigd op onze kijkdag op 12 mei, aanvang 13.00 uur.

Kom zelf zien en ervaren hoe uw kind in “beweging is”!

Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Meer informatie:
https://www.europaomdehoek.nl/projecten/schaakstukken-brengen-beweging-in-het-onderwijs

www.468educatie.nl