Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

De hulp van ouders is voor school en met name voor de kinderen van groot belang. U kunt als ouders op verschillende manieren invulling geven aan ouderparticipatie.

Hierbij kunt u denken aan:
* deelname in de Ouderraad, Activiteitencommissie, Medezeggenschapsraad.
* ondersteunen als leesouder bij het leesonderwijs op onze school
* helpen bij sport activiteiten als begeleider van een groep en/of voorbereiding van een activiteit.
* rijden naar een activiteit
* e.d.

Ouderparticipatie vinden wij belangrijk en wij merken dat wij als school uw hulp ook nodig hebben. Dit als klankbord en ook activiteiten organisatorisch voor elkaar te krijgen.
Mocht u interesse hebben en/of wilt u meer informatie over waar u bij kunt helpen, kunt u ons mailen via [email protected] of contact opnemen bij een van de geledingen als de OR, MR of AC.