Cultuur

Cultuur

Vanuit de gemeente Ooststellingwerf is er subsidiegeld om aan cultuur uit te geven e.e.a. in nauwe samenwreking met Kunst & Coo. We organiseren voor elke groep een aantal activiteiten op cultureel gebied. Ook een deel van de ouderbijdrage kan voor dergelijke uitstapjes worden gebruikt. Over de geplande activiteiten vindt  overleg plaats tussen het team en de activiteitencommissie.

Ook de bibliotheek is erg ondersteunende in het aanbieden van cultuur en erfgoed. Ook willen wij kinderen via deze weg in aanraking laten komen met het thema cultuur.
In het kader van Tjong®talent zoeken wij ook naar een verbinding met cultuur. Wij nodigen sprekers uit, gaan kijken waar we in contact kunnen komen met partijen in en rond de school om zo onze kinderen onderdeel te laten worden van de maatschappij. U kunt bijv. denken aan een bezoek van de boswachter op school, maar ook een bezoek bij de boswachter in het bos. Daarnaast verwerken wij in Tjong®talent ook onderdelen als muziek, drama en sport. Ook onderdelen die bij cultuur hun verbinding vinden.
Het doel is de kinderen in aanraking te brengen met cultuur, iets wat naast kennis ook belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind.